Szanowni Państwo,

  1. Informujemy iż korzystanie z naszej strony internetowej oraz usług świadczonych przez MCS Machinery Construction Service Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Piłkarskiej 25, w Gorzowie Wlkp. – jest jednoznaczne z zapoznaniem sie i pełną akceptacją niniejszego Regulaminu serwisu i świadczenia usług wraz z warunkami Ochrony Danych Osobowych RODO oraz z Ogólnymi warunkami gwarancji i zgłaszania reklamacji.
  2. Poniższe zapisy dotyczą korzystania z serwisu, wszelkich formularzy kontaktowych (w tym kontaktu, zgłaszania zlecenia naprawy, zapytania o produkt itp.) – dostępnego na naszej stronie www.mcsserwismaszyn.pl, jak i w siedzibie firmy, oraz korzystania z wszelkich usług świadczonych przez naszą firmę włącznie z tymi świadczonymi w naszej siedzibie.
  3. Skorzystanie ze wskazanych powyżej formularzy – jest dla  MCS Machinery Construction Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Piłkarska 25 – akceptacją niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych.
  4. MCS Machinery Construction Sp. z o.o. informuje iż z zasady wszelkie świadczone przez nas usługi wykonywane są na miejscu w naszej siedzibie. Jednakże informujemy iż na zasadach indywidualnych ustaleń i za naszą zgodą dopuszczamy świadczenie usług mobilnych – na zasadach wskazanych zainteresowanemu i spisanych po ich akceptacji na zleceniu wykonania naprawy, przeglądu, serwisu, regulacji czy innych tego typu usług świadczonych przez naszą firmę.
  5. Warunkiem odbioru maszyny/urządzenia, bądź zakupionych u nas produktów jest w pełni opłacona faktura w formie przelewu (z zaksięgowaniem określonej fakturą kwoty na koncie bankowym MCS Machinery Construction Sp. z o.o.) lub po opłaceniu jej w formie gotówkowej/płatność kartą w siedzibie przy ul. Piłkarskiej 25, 66-400 Gorzów Wlkp. Do czasu niespełnienia tego warunku maszyna/urządzenie czy produkt, którego zlecenie dotyczy – pozostaje własnością firmy MCS Machinery Construction Service Sp. z o.o. W powyższym zakresie obowiązuje prawo zatrzymania cudzej rzeczy – zgodnie z art. 461 K.C.
  6. W przypadku niejasności któregoś z zapisów Regulaminu serwisu i świadczenia usług wraz z warunkami Ochrony Danych Osobowych RODO oraz z Ogólnych warunków gwarancji i zgłaszania reklamacji, zainteresowany usługami naszej firmy ma prawo do wniosku o wyjaśnienie zasad wykonywania usług – który winien złożyć poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie lub za pośrednictwem e-mail: biuro@mcsseriwsmaszyn.pl. W przypadkach nie określonych niniejszym regulaminem obowiązują zapisy Kodeksu Cywilnego.

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Machinery Construction Service Sp. z o.o.

z siedzibą w

    Gorzowie Wielkopolskim, ul. Piłkarska 25, 66-400 Gorzów Wlkp.

 

2) Inspektorem ochrony Pana/Pani danych  jest Machinery Construction Service Sp. z o.o.
ul. Piłkarska 25, 66-400 Gorzów Wlkp., biuro@mcsserwismaszyn.pl, tel. 880 622 542

3) dane osobowe zebrane na niniejszej stronie internetowej tj. www.mcsserwismaszyn.pl przetwarzane będą w celu prawidłowego skorzystania z  wszelkich formularzy kontaktowych(m.in. formularz kontaktowy, formularz zapytania o produkt, formularz zlecenia naprawy itp.) dostępnych na naszej stronie internetowej jak i w samej siedzibie, na podstawie art. art. 6 ust. a) rozporządzenia, czyli zgody osoby, której dane dotyczą, art. 6 ust. b), czyli wykonywania umów oraz art. 6 ust. c), czyli wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

4) odbiorcą danych osobowych będzie tylko i wyłącznie firma Machinery Construction Service Sp. Z o.o. Dane nie będą udostępniane osobom trzecim oraz na zewnątrz firmy. ;

6) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zapytań złożonych za pośrednictwem formularzy kontaktowych wskazanych w pkt. 3 niniejszego regulaminu;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednakże niezbędne do skorzystania z usług dostepnych w witrynie Machinery Construction Service Sp. z o.o  tj. www.mcsserwismaszyn.pl jak i naszej siedzibie przy ul. Piłkarskiej 25, 66-400 oraz jest warunkiem przyjęcia zlecenia/zamówienia. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie przerwanie procesu przyjęcia przez naszą firmę zlecenia/zamówienia/zapytania.